ITEM METADATA RECORD
Title: Meten van dalspiegels en antistoffen tegen anti-TNF-alfa: klinisch nut?
Other Titles: Clinical impact of measuring trough levels and anti-drug antibodies of anti-TNF-alpha biological
Authors: Vande Casteele, Niels ×
Compernolle, Griet
Gils, Ann #
Issue Date: 15-Jan-2013
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:69 issue:2 pages:98-101
Abstract: Infliximab (IFX) (Remicade) en adalimumab (ADM) (Humira) zijn doeltreffende anti-tumornecrosisfactor-alfa-geneesmiddelen (TNF-alfa) gebruikt in de behandeling van o.a. de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (CU). Ongeveer 70% van deze patiënten vertoont een initiële respons op de anti-TNF-alfa-therapie. Op lange termijn zal echter ongeveer de helft van de patiënten responsverlies vertonen, hetgeen (grotendeels) te wijten is aan antistofvorming tegen het geneesmiddel (immunogeniciteit), wat op zijn beurt leidt tot lagere dalspiegels. De samenwerking tussen de IBD-onderzoeksgroep („inflammatory bowel disease”) van het UZ Leuven en het Laboratorium voor Farmaceutische Biologie van de KU Leuven leidde tot de bevinding dat patiënten met CD die mucosale heling vertonen in de darm ook hogere IFX-dalspiegels hebben in vergelijking met patiënten zonder mucosale heling. Hieruit kan besloten worden dat een verlies van respons op anti-TNF-alfa-geneesmiddelen voorspeld en misschien ook voorkomen kan worden door het bepalen van de anti-TNF-alfa-dalspiegels. De hypothese is dat het verhogen of het verlagen van de anti-TNF-alfa-dosering op basis van de bekomen dalspiegels volgens een vooropgesteld algoritme leidt tot minder responsverlies, minder geneesmiddelgerelateerde verwikkelingen en een hogere kosteneffectiviteit.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Pharmaceutical Biology (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.