ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie van : P. Bronzwaer, Maastricht en Luik bezet. Een comparatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog
Authors: Verbeeck, Georgi
Issue Date: 2012
Publisher: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Series Title: BMGN-LCHR (Bijdragen en Mededelingen van de Geschiedenis der Nederlanden - Low Countries Historical Review) vol:2 pages:127-127
ISSN: 0165-0505
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.