ITEM METADATA RECORD
Title: Drieluik - Segregatie in het basisonderwijs: geen zwart-witverhaal
Authors: Vandenbroucke, Anneloes ×
Werbrouck, Elien
Beuseling, Marc #
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs
Series Title: School+visie vol:4 issue:6 pages:15-17
Abstract: Onderzoekers van de KU Leuven, UGent en UAntwerpen onderzochten de spreiding van doelgroepleerlingen over de Antwerpse, Gentse en Genkse scholen. Dit drieluik bespreekt hoe scholen en de overheid (onder andere via het nieuwe inschrijvingsdecreet) proberen om een ongelijke spreiding of segregatie te vermijden.
ISSN: 2031-8545
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.