ITEM METADATA RECORD
Title: Het veelvormige meervoud van ambten en diensten in de Kerk. Enkele reflecties over eigenheid en samenspel van gemeenschappelijk en dienstpriesterschap
Authors: Franco, Stefaan # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal vol:39 issue:4 pages:427-438
ISSN: 0776-8354
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.