ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens inzake jeugddelinquentie en jeugdbescherming. Analyse van de instroom op de jeugdparketten voor het jaar 2005
Authors: Goedseels, Eef
Detry, Isabelle
Vanneste, Charlotte
Issue Date: 2007
Publisher: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Series Title: vol:Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's n°20b
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.