ITEM METADATA RECORD
Title: Begeleiding van rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking: Een kwalitatieve metasynthese van case studies
Authors: Heyvaert, Mieke * ×
Van Mechelen, Sara *
Maes, Bea
Onghena, Patrick #
Issue Date: 2012
Series Title: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen vol:38 issue:4 pages:247-268
Abstract: Nederlandse samenvatting: Dit artikel beschrijft een uitgevoerde kwalitatieve metasynthese van case studies over rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking en de begeleiding hiervan. We concluderen dat personen met een verstandelijke beperking rouwreacties onder verschillende vormen uiten en dat er vaak vertraagde rouwreacties plaatsvinden. We rapporteren een grote variabiliteit aan interventies. In de gevonden case studies worden positieve effecten toegeschreven aan psychologische interventies. Additioneel worden in de geïncludeerde artikels ook verscheidene medicamenteuze en sociale interventiecomponenten werkzaam geacht. Er worden verschillende contextuele aspecten aangehaald, zoals het bijwonen van rituelen en de betrokkenheid van familieleden en begeleiders, die een invloed kunnen hebben op het rouwproces.

English summary: The present article describes a qualitative metasynthesis of case studies on grief and bereavement processes and interventions for persons with intellectual disabilities. We conclude that persons with intellectual disabilities express their grief in many forms, and often as delayed grief reactions. We describe various bereavement interventions. The retrieved case studies report positive effects for psychological interventions. Additionally, they report positive effects for several applied pharmacological and social intervention components. Various important contextual intervention components are described, such as attending the funeral and other rituals, and the involvement of family and staff.
ISSN: 0923-2370
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Methodology of Educational Sciences
Parenting and Special Education
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Heyvaert et al NTZ.pdf Published 510KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.