ITEM METADATA RECORD
Title: Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Noodzaak tot en stand van zaken van de herziening
Authors: De Groof, Sarah # ×
Issue Date: Dec-2012
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuw Juridisch Weekblad issue:273 pages:788-796
Abstract: Deze bijdrage licht de pogingen toe die werden ondernomen om de huidige Arbeidstijdenrichtlijn te herzien en gaat in op de verschillende standpunten die werden ingenomen door de onderhandelende partijen. De auteur bespreekt de richtlijn zelf en duidt daarbij aan welke knelpunten een herziening ook om inhoudelijke redenen noodzakelijk maken.
ISSN: 1378-8914
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.