ITEM METADATA RECORD
Title: Afrika Verdeeld ? Beleidsmaatregelen voor de Reductie van Socio-economische Horizontale Ongelijkheden en Conflict Recurrence in Sub-Saharisch Afrika
Authors: Cappelle, Lawrence
Issue Date: Dec-2012
Publisher: Centre for Research on Peace and Development (CRPD)
Series Title: CRPD Working Paper vol:14
Abstract: Wereldwijd is het aantal gewapende conflicten geleidelijk afgenomen sinds de piek aan het einde van de Koude Oorlog. Toch waren er in 2010 nog steeds meer dan 30 conflicten actief (UCDP, 2010). Die hedendaagse conflicten spelen zich overwegend af binnen staten: de laatste acht jaar werd er slechts een conflict gevoerd tussen staten – de grensoorlog tussen Djibouti en Eritrea in 2008 (Harbom & Wallensteen, 2010, p.503). Een groot en groeiend aandeel van die interne gewapende conflicten zijn bovendien hervallende conflicten: conflicten die na periodes van vrede opnieuw opflakkeren (eng.: conflict recurrence – de term die verder in dit artikel zal gebruikt worden; Elbadawi, 2008, p. 454; Hewitt et al., 2010, p. 19; Walter, 2010, p. 2). Die categorie van conflicten vertoont dus een omgekeerde tendens in verhouding tot de algemene daling, waardoor haar relatieve belang sterk is toegenomen sinds de jaren negentig. De schijnbare onoplosbaarheid van dergelijke conflicten is verontrustend, niet enkel omwille van hun stijgende belang in de internationale context maar ook omwille van onderliggende redenen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Leuven International and European Studies (LINES)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
wp13.pdffull working paper Published 582KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.