ITEM METADATA RECORD
Title: De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van overlast. Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en onderbouwd overlastbeleid
Authors: Cops, Diederik ×
Put, Johan
Pleysier, Stefaan #
Issue Date: 2012
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk vol:33 issue:6 pages:552-563
ISSN: 0771-1409
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
Institute for Social Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.