ITEM METADATA RECORD
Title: Schaduwbeelden. Kritisch-feministische perspectieven bij de beeldvorming rond Fatima al-Zahra
Authors: Lambelin, Joke
Issue Date: 2011
Publisher: Acco
Series Title: Nikè-reeks vol:58
Host Document: Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie en levensbeschouwelijke reflectie in het godsdienstonderwijs pages:133-158
Abstract: Dit essay onderzoekt de relevantie van Fatima al-Zahra, ‘de stralende’ (dochter van Khadija en de profeet Mohammed), voor het hedendaagse godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Enerzijds is Fatima onder moslims een omstreden figuur – de betekenis van haar leven kent verschillende interpretaties, die niet zonder meer met elkaar verenigbaar zijn –; anderzijds blijkt ook voor niet-moslims een makkelijke lezing van Fatima als ‘religieus rolmodel’ niet evident. Fatima lijkt weinig waarden te vertegenwoordigen die we als Westerse, postmoderne, geëmancipeerde (al dan niet katholieke) gelovigen overtuigd menen te onderschrijven.
ISBN: 978-90-334-8240-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.