ITEM METADATA RECORD
Title: Polish Your Polish (Un)Polish Your Russian Kontrastywne uczenie się słownictwa w oparciu o zasadę „wiki”
Authors: Delbroek, Ulka
Van Heuckelom, Kris #
Issue Date: 2012
Conference: V Kongres Polonistyki Zagranicznej location:Uniwersytet Opolski date:10-13 July 2012
Abstract: Mimo nieustannie rosnącej liczby materiałów dydaktycznych i metodycznych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego faktem pozostaje, iż możliwości stwarzane przez Internet nie są obecnie wystarczająco wykorzystywane, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc dla nauczycieli i uczniów języka polskiego mieszkających za granicą. Uwidacznia się to między innymi w tym, że projektów internetowych typu open content („otwarta treść” lub „wolna dokumentacja”, czyli materiały internetowe, które mogą być wykorzystywane, rozpowszechniane i zmieniane przez samych internautów), poświęconych praktycznej i interaktywnej nauce języka polskiego jako obcego wciąż jest niezwykle mało. Referat ten ma na celu zaprezentowanie częściowych wyników projektu dydaktycznego Polish Your Polish – (Un)Polish Your Russian realizowanego na slawistyce KU Leuven (Belgia) w latach 2010-2012. Prezentowany projekt skupia się na kontrastywnym uczeniu się podstawowego słownictwa języka polskiego i rosyjskiego, w oparciu o mechanizm „wiki”. Tworzony na bieżąco przez nauczycieli i uczących się „wikisłownik” zawiera w tej chwili mniej więcej 10.000 haseł, przy czym każde hasło obejmuje rozmaite materiały multimedialne (częściowo pobrane z Internetu): nagrania wymowy, obrazki, zdjęcia, filmiki, piosenki, ...
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Slavonic and East European Studies, Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
wiki Opole presentatie.pptx Submitted 3129KbMicrosoft PowerpointView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.