ITEM METADATA RECORD
Title: Pingpong tussen regio's? Van Koninklijke Belgische Tafeltennisbond tot Vlaamse Tafeltennisliga (1977-1984)
Authors: Bisschop, Valérie ×
Vangrunderbeek, Hans
Delheye, Pascal #
Issue Date: Nov-2012
Publisher: Vlaamse Tafeltennisliga
Series Title: BAAK Tafeltennismagazine vol:20 issue:2 pages:12-13
Abstract: De Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL) wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd om zich in te zetten op het vlak van recreatie- en topsport. Dat uit zich onder meer in de uitbouw van de topsportschool tafeltennis in Leuven, de organisatie van de Flanders Open, het inrichten van tal van kampen en stages, de inhoudelijke organisatie van trainersopleidingen en de uitgave van een eigen nieuwsbrief. De kiem voor de uitbouw van een dergelijk Vlaams tafeltennisbeleid werd eind jaren 1970 gelegd wanneer de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond/Fédération Royale Belge de Tennis de Table (KBTTB/FRBTT) noodgedwongen diende te splitsen in twee aparte taalvleugels. Voor het eerst werd die bewogen episode diepgaand onderzocht en beschreven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Policy in Sports & Physical Activity Research Group
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.