ITEM METADATA RECORD
Title: Wetenschapsweek: Cemetery State
Authors: De Boeck, Filip
Issue Date: 25-Nov-2012
Abstract: Uitleg en voorwoord door Prof Filip De Boeck: Hoe gaan Afrikanen om met de dood?
Bekroonde en beklijvende documentaire. Deze film gaat over zoveel meer dan het volgen van enkele doodgravers op een van de grootste en oudste begraafplaatsen van Kinshasa die langzaamaan ingepalmd wordt door sloppenwijken. In een stad waar 75 procent van de bevolking jonger is dan 25 jaar, zien we hoe deze Afrikaanse jongeren omgaan met de dood van hun vrienden, hoe ze omgaan met verval en er het beste van proberen te maken. Het handelt ook over generatieconflicten en hoe deze begrafenissen en rouwrituelen momenten van revolte tegen de sociale en politieke orde zijn geworden. Antropoloog Filip De Boeck kreeg de Spiegelprijs 2010 voor deze documentaire die tweejaarlijks naar een persoon of een vereniging gaat die een fundamentele bijdrage geleverd heeft aan een realistische beeldvorming over Afrika. De maker komt persoonlijk een introductie op de film geven. Een absolute aanrader.

van 14:00 uur tot 15:30 uur
KU Leuven, gebouw: Campus Sociale Wetenschappen, Auditorium Max Weber - Parkstraat 45 - 3000 Leuven
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Institute for Anthropological Research in Africa

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
KU Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen _ Sociale wetenschappen@Dag van de.pdf Published 177KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.