ITEM METADATA RECORD
Title: 'We are all Walloons to-day': het spel van Nederlandse/Belgische identiteiten in The Heiress of Bruges (1830) van Thomas Colley Grattan
Authors: Ingelbien, RaphaĆ«l # ×
Issue Date: 23-Nov-2012
Conference: De periferie aan het woord: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vanuit Waals en Luxemburgs perspectief. 3de colloquium van de Werkgroep Verenigd Koninkrijk van de Nederlanden location:Université de Liège date:23 November 2012
Abstract: Thomas Colley Grattan was een Ierse schrijver die zich in 1828 in Brussel vestigde en daar de ambitie ontwikkelde om dé Britse specialist van de toen nog verenigde Nederlanden te worden. Tussen 1828 en 1830 schreef hij een History of the Netherlands, kortverhalen en historische romans die zich in de Lage Landen afspeelden, en die in Groot-Brittanië een aardig succes oogstten. Hoewel Grattan nu compleet in de vergetelheid geraakt is, biedt zijn werk een uiterst interessant uitgangspunt om buitenlandse kijken op het Verenigd Koninkrijk te analyseren. In deze bijdrage wil ik nader ingaan op de manier waarop Grattan Nederlandse, Belgische, Vlaamse en Waalse identiteiten uitbeeldt in zijn historische roman The Heiress of Bruges (1830). Die identiteiten worden om beurten elk in hun eigenheid benadrukt én door elkaar gehaald. De vragen die hieruit rijzen zijn: hoe wilde Grattan hiermee de complexe identiteitsproblematiek in de Lage Landen in kaart brengen? Probeerde hij het Verenigd Koninkrijk te legitimeren of te ondermijnen? Was die problematiek eigen aan de Nederlanden, of was ze ook van toepassing op andere complexe identiteiten elders in Europa? Hoe kan The Heiress of Bruges bijdragen tot een beter inzicht in de relatie tussen de historische roman als genre en de representatie van nationale identiteit in de Nederlanden en in Europa?
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.