ITEM METADATA RECORD
Title: Lokale Benchmarking. Conceptualisering, buitenlandse praktijken en verkennende oefeningen voor benchmarking van gemeentelijke dienstverlening via niet-parametrische grensmethoden
Authors: Stroobants, Jesse
Bouckaert, Geert
Issue Date: Dec-2012
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid
Abstract: In dit eerste onderzoeksrapport binnen het SBOV-project ‘Lokale Benchmarking’ verkennen we het terrein van prestatievergelijkingen op het niveau van de lokale besturen. Na een conceptualisering van het begrip ‘benchmarking’ binnen de context van de (lokale) publieke sector, bekijken we enkele relevante buitenlandse praktijken inzake benchmarking van lokale overheden. Vervolgens voeren we in dit rapport een concrete oefening uit voor prestatievergelijkingen van gemeentelijke dienstverlening, met de openbare bibliotheken als specifieke case van lokale publieke diensten. Met deze oefening demonstreren we het potentieel van niet-parametrische grensmethoden voor het benchmarken van de relatieve prestaties van lokale overheden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SBOV_rapport_Lokale_Benchmarking.pdfRapport Published 1532KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.