ITEM METADATA RECORD
Title: 'Meten' en 'Weten voor een gefundeerd kinderrechtenbeleid. Een kritische reflectie over de zin en onzin van kinderrechtenindicatoren
Authors: Op de Beeck, Hanne
Vandenhole, Wouter
Desmet, Ellen
Issue Date: 1-Jul-2012
Publisher: Kenniscentrum Kinderrechten
Abstract: De titel van dit rapport is geïnspireerd op Pleysier & Pauwels (2011), die in hun bijdrage getiteld “Als ‘meten’ niet noodzakelijk ‘weten’ is, hoe kunnen we dan beter ‘meten’ om meer te ‘weten’?” gekende beperkingen van bestaande (criminologische)onderzoeksmethoden uiteenzetten en praktische adviezen aanreiken om hier op een zo positief mogelijke manier mee om te gaan. Het opzet van deze tekst is gelijkaardig. Vaak geformuleerde kritieken op het gebruik van kinderrechtenindicatoren worden onder de loep genomen en aan de Vlaamse context getoetst. Daarnaast wordt onderzocht of nationaal dan wel internationaal inspiratie kan worden gevonden tot het ontwikkelen van constructieve strategieën om in de mate van het mogelijke aan deze kritieken tegemoet te komen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Rapport 'Meten en weten voor een gefundeerd kinderrechtenbeleid'.pdf Published 483KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.