ITEM METADATA RECORD
Title: Een werk van lange adem. Franciscus Sonnius, de oprichting van de nieuwe bisdommen en de incorpratie van de abdij van Tongerlo
Authors: Gielis, Gert
Editors: Goris, Jan
Issue Date: 2010
Publisher: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen
Series Title: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen vol:26
Host Document: De oprichting van de nieuwe bisdommen (1559) en de weerslag op de Kempen pages:43-59
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.