ITEM METADATA RECORD
Title: Casus-studie : multiple sclerose
Other Titles: Veel mensen met multiple sclerose beseffen niet dat hun blaasproblemen te wijten zijn aan hun chronische neurologische aandoening. Het komt nog te vaak voor dat het oorzakelijk verband pas 10 jaar na de diagnose aan hen wordt medegedeeld.
Authors: Waelkens, Johan
Contributors: De Ridder, Dirk
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Societe Europeenne d'Edition Scientifique
Series Title: Tempo Medical vol:juni-juli 2012 pages:41-42
ISSN: 0378-8407
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Screening, Diagnostics and Biomarkers (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.