ITEM METADATA RECORD
Title: Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de Dienst voor Alimentatievorderingen. Ontwikkeling van een rekenmodel. Technisch eindrapport
Authors: Pacolet, Jozef
De Wispelaere, Frederic
Issue Date: 2012
Publisher: FOD Financiën
Abstract: De Dienst voor alimentatievorderingen, DAVO, is belast met de invordering van achterstallige onderhoudsgelden voor onderhoudsgerechtigden die geconfronteerd worden met wanbetaling. Daarnaast staat de dienst in voor de betaling van voorschotten op het onderhoudsgeld voor de kinderen in gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling.

DAVO wenst zicht te krijgen op de budgettaire weerslag van mogelijke wijzigingen (naar inkomen, naar voorschot, naar doelgroep) bij de toekenning van de voorschotten. Daarnaast wenst de dienst een antwoord te krijgen op de vraag in welke mate het inkomen van een onderhoudsgerechtigde iets zegt over het inkomen van de onderhoudsplichtige, wat een impact kan hebben op de recuperatiemogelijkheden voor de betaalde voorschotten.

Het onderzoeksrapport gaat in op deze onderzoeksvragen, en reikt een rekenblad en methode aan om dit in de toekomst verder te gebruiken. Om een antwoord op deze vragen te geven moest echter eerst het profiel van de onderhoudsgerechtigden en de onderhoudsplichtigen worden geschetst. Daartoe zijn tal van databanken ontgonnen en gecombineerd. De constructie en analyse van het simulatiemodel zijn gebaseerd op het combineren van administratieve data (fiscale aangifte aanslagjaar 2009; DAVO-databank met informatie over de aanvragers, onderhoudsplichtigen en onderhoudsgerechtigden) met een structuurenquête (SILC – Enquête naar de inkomens en levensomstandigheden).
ISBN: 9789081977203
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Rapport DAVO-SECAL.pdfDAVO-rapport Published 4962KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.