ITEM METADATA RECORD
Title: Stoornis van de genitale lichaamsbeleving bij mannen: Ontwikkeling van een vragenlijst
Authors: De Haas, M. ×
Agenant, M.
Gijs, L.
Eeckhout, G.
Visser, G.
Meuleman, E. #
Issue Date: 2011
Series Title: Tijdschrift voor Seksuologie vol:35 issue:(4) pages:219-231
Abstract: Regelmatig consulteren mannen die ontevreden zijn over het uiterlijk van hun penis een uroloog of plastisch chirurg met het verzoek tot correctieve chirurgie. Soms is er daarbij sprake van een dusdanig ernstige mate van lijden onder het feitelijke uiterlijk van de niet of nauwelijks afwijkende penis, dat er sprake is van een stoornis van de lichaamsbeleving (BDD; naar het Engelse body dysmorphic disorder). BOD is een psychiatrisch ziektebeeld waarbij de patiënt gepreoccupeerd is met een vermeende onvolkomenheid van het uiterlijk. Omdat een chirurgische behandeling van BOD teleurstellende resultaten lijkt te hebben, ontwikkelden de auteurs een genitale BDO-vragenlijst met als doel de snijdende specialist te helpen bij de herkenning van BDD bij mannen die ontevreden zijn over het uiterlijk van hun penis. Op basis van een literatuurstudie werden 34 vragen gedefinieerd en voorgelegd aan vier mannen (waarvan twee met een psychiatrisch bevestigde genitale BDO) ter beoordeling van hun relevantie en tweemaal aan 18 gezonde mannen om de interne consistentie en de reproduceerbaarheid te toetsen. Door het geringe aantal onderzochte patiënten en controlepersonen kunnen (nog) geen uitspraken gedaan worden over de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst. De resultaten van de twee mannen met psychiatrisch bevestigde genitale BOD laten zien dat de vragenlijst de klachten van de patiënten omvat en dat de lijst gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is. Er is een eerste goede stap gezet in de testontwikkeling
ISSN: 0167-5915
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Sexual, Pelvic, Reproductive and Family Studies (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.