ITEM METADATA RECORD
Title: Het digitale beheer van wetenschappelijke data
Authors: Dekeyser, Raf # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: Tijdschrift van Wetenschap vol:39 pages:5-7
Abstract: Het internet geeft ons het gevoel dat we onbeperkt toegang hebben tot alle kennis van de wereld. Als we willen weten waar Timboektoe ligt, leveren enkele clicks op de computer ons meer informatie over de hoofdstad van Mali dan we ooit konden bedenken. De totale hoeveelheid van gegevens die op het internet is opgeslagen – via de nu al meer dan 135 miljoen geregistreerde domeinnamen – is reusachtig. Maar is dit diffuse opslagpatroon wel het meest geschikte formaat voor onze kennis?
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Central Library
Theoretical Physics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artikel-5.pdfarticle Published 478KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.