ITEM METADATA RECORD
Title: Geoorloofdheid en aansprakelijkheid bij het gebruik van stralingsbronnen in de geneeskunde (noot onder Antwerpen 30 juni 1997)
Authors: Lierman, Steven # ×
Issue Date: 1999
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé vol:1999-2000 pages:207-211
ISSN: 1372-3170
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.