ITEM METADATA RECORD
Title: Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door de arts (noot onder Cass. 16 december 2004)
Authors: Lierman, Steven # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé vol:2004-2005 pages:302-302
ISSN: 1372-3170
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.