ITEM METADATA RECORD
Title: Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse
Authors: Mathijs, Erik
Nevens, Frank
Vandenbroeck, Philippe
Issue Date: 2012
Publisher: Vlaams Milieumaatschappij
Series Title: MIRA topicrapport
Abstract: Dit rapport neemt de huidige organisatie van onze voedselproductie en -consumptie kritisch onder de loep via een systeemanalyse. Dit bracht een aantal hotspots aan het
licht, plaatsen in het systeem waar fricties en problemen
zijn ontstaan door diverse maatschappelijke ontwikkelingen
of door de werking van het systeem zelf. Maar het blijft niet bij een probleemanalyse: het rapport beschrijft ook
een reeks innovaties, gebundeld onder de noemer stadslandbouw, biologische landbouw, anders eten en
nieuwe productieparadigma’s. Deze innovaties bieden
inspiratie om het landbouw- en voedingssysteem
op weg te zetten naar meer duurzaamheid.
ISBN: 9789491385148
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Division of Bioeconomics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.