ITEM METADATA RECORD
Title: De relatie tussen het gebruik van de indirecte optelstrategie en conceptuele kennis van het complementariteitsprincipe
Authors: Peters, Greet ×
Torbeyns, Joke
De Smedt, Bert
Ghesquière, Pol
Verschaffel, Lieven #
Issue Date: 2013
Conference: Panama-conferentie 'Rekenen en wiskunde op niveau' edition:31 location:Utrecht, Nederland date:31 jan - 1 feb 2013
Abstract: Verscheidene studies hebben aangetoond dat volwassenen frequent en efficiënt gebruik maken van de indirecte optelstrategie, een handige rekenstrategie waarbij men een aftrekopgave oplost door te vertrekken van het kleinste getal en aan te vullen tot het grootste (vb. 75−43=? via “43+30=73 en 73+2=75, dus het antwoord is 30+2=32”). Kinderen blijken deze strategie echter slechts zelden te rapporteren. Het gebrek aan conceptuele kennis van het complementariteits-principe (i.e., als a−b=c, dan c+b=a) werd hiervoor als mogelijke verklaring naar voren gebracht.
In deze studie hebben we dit nader bekeken. We hebben 3 taken afgenomen bij 67 kinderen uit het 3e en 4e leerjaar in Vlaanderen; 2 van deze taken waren gericht op de conceptuele kennis van het complementariteitsprincipe en 1 taak op het spontane gebruik van de indirecte optelstrategie. Zowel verbale als non-verbale data werden verzameld.
De meeste kinderen vertoonden conceptuele kennis van het complementariteitsprincipe, maar slechts enkelen onder hen rapporteerden ook het gebruik van de indirecte optelstrategie. Daarnaast bleek er enkel een relatie te vinden zijn tussen de conceptuele kennis en het gebruik van de indirecte optelstrategie (gemeten met een non-verbale methode) in het 4e leerjaar, niet in het 3e leerjaar. We kunnen concluderen dat een gebrek aan kennis van het complementariteits-principe niet de belangrijkste oorzaak lijkt te zijn van de lage frequentie aan rapporteringen van de indirecte optelstrategie. De intrigerende verschillen tussen de verbale en non-verbale maten van de twee types van taken suggereren dat het probleem zich voornamelijk situeert in het verbaal rapporteren van een oplossingsproces. We zullen de theoretische, methodologische en didactische implicaties van deze resultaten bespreken op de conferentie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Department: UC Leuven Comenius - Leuven Education College
Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.