ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuwigheden in de forensische tandheelkunde
Authors: Thevissen, Patrick
Willems, Guy
Issue Date: 2009
Publisher: Springer Media B.V.
Host Document: Het Tandheelkundig jaar 2009 pages:234-246
Article number: 19
Abstract: De forensische tandheelkunde is een voortdurend evoluerend specialisme. Elk van de subdisciplines doet beroep op vakoverschrijdende samenwerking en multidisciplinaire kennis. Vaak worden zo nieuwe technologieën geïntroduceerd, onderzocht en, al dan niet na modificering, geïntegreerd in het eigen vakprotocol.
URI: 
ISBN: 9789031352760
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Forensic Odontology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.