ITEM METADATA RECORD
Title: Begroting van de onderhoudsuitkering: Hof van Cassatie strandt terug op de vroegere levensstandaard
Authors: Van Roy, Christine # ×
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Familierecht issue:4 pages:74-78
Abstract: Het Hof van Cassatie beslist dat de feitenrechter die oordeelt over de onderhoudsuitkering na echtscheiding de levensstandaard die de uit de echt gescheiden echtgenoten genoten tijdens hun huwelijkse samenleven in overweging mag nemen als één van de criteria op grond waarvan hij de onderhoudsuitkering na echtscheiding bepaalt.
ISSN: 1784-1674
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Family Law and Juvenile Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Publicatie T Fam 2010 afl 4.pdfOA article Published 66KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.