ITEM METADATA RECORD
Title: Een moderne kijk op e-portfolioconcepten
Authors: De Mazière, Patrick ×
Deketelaere, Ann
Debrabandere, Stefaan
De Schreye, Robrecht
Strijbos, Jetske #
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Heerlen: Open Universiteit Nederland
Series Title: Onderwijsinnovatie issue:September pages:32-35
Abstract: Momenteel worden binnen de onderwijsinstellingen van
Associatie KU Leuven ePF’s vorm gegeven in de Toledo
(TOetsen en LEren Doeltreffend Ondersteunen) en Toledo+
systemen van Blackboard. Met Toledo kunnen studenten
onderwijsactiviteiten uitvoeren binnen de context van een
course of community en met Toledo+ kunnen ze bestanden
opladen en beheren. Allereerst is het vak-/docentcentraal, waardoor het overzicht zich beperkt tot het opleidingsonderdeel. Dit heeft als nadeel dat de student noch de onderwijsinstelling zich een totaalbeeld kan vormen van het leerpad/groeicurve van de student in kwestie. Daarnaast worden de verticale en horizontale samenhang van het curriculum niet gevisualiseerd. Ook met de recent beschikbare uitbreiding Outcomes van Blackboard, die toelaat om leerdoelen te evalueren, is dit nog steeds niet mogelijk. Ondertussen evolueren de opvattingen en doelstellingen rond leren in het hoger onderwijs (professioneel en academisch). Zo is er meer behoefte aan
elektronische en studentcentrale leeromgevingen. In een studentcentrale leeromgeving zijn competenties gekoppeld aan
studenten en niet aan vakken. De student is eigenaar van zijn/haar (e)PF. Het portfolio kan verschillende jaren omvatten en eventueel opgebouwd zijn in meerdere onderwijsinstellingen. Op deze manier is het erg geschikt om de evolutie van competenties weer te geven.
ISSN: 1389-4595
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for High Stakes Assessment in Medical Education (-)
Department of Health and Technology - UC Leuven
Teaching and Learning Support, Faculty of Medicine
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OnderwijsInnovatieSept12.pdfEen moderne kijk op e-portfolioconcepten Published 1386KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.