ITEM METADATA RECORD
Title: Seksuele problemen in de huisartspraktijk
Authors: Bogaert, Olivier
De Lepeleire, Jan
Issue Date: May-2012
Publisher: Academisch Centrum huisartsgeneeskunde KU Leuven
Abstract: Context. Seksuele problemen zijn veelvoorkomend in de populatie, maar er wordt te weinig aandacht aan besteed. Het doel van deze studie is om na te gaan wat de visie is van de Vlaamse huisarts op seksuele problemen.
Onderzoeksvraag. Hoe belangrijk vindt de huisarts het bespreken van seksuele problemen in de huisartsenpraktijk? Moeten seksuele problemen ook actief bevraagd worden en waarom wel of niet? Heeft de huisarts opleiding gehad over de diverse facetten van de seksuele problematiek? Wie is volgens hen de aangewezen persoon waar mensen met seksuele problemen terecht kunnen? Wat zijn volgens de huisarts de barrières om over seksuele problemen te praten? Wat zijn volgens de huisarts goede oplossingen om deze barrières aan te pakken?
Methode. Via twee laboratoria, één in Limburg en één in West-Vlaanderen, werden 500 enquêtes verzonden naar huisartsen. De enquête bevatte demografische gegevens over de huisartsen, hun interesse in deze problematiek, hun opleiding en hun visie over het belang van het bespreken van seksuele problemen in de huisartsenpraktijk. Verder werden de barrières voor het bespreken van seksuele problemen bevraagd, alsook de suggesties om deze barrières op te lossen.
Resultaten. In totaal werden 179 enquêtes door de huisartsen ingevuld en teruggestuurd. Uit de enquêtes blijkt dat huisartsen het zeer belangrijk vinden dat seksuele problemen worden besproken. Ze vinden wel dat ze te weinig opleiding gehad hebben over de meeste facetten van seksuele problematiek. De voornaamste barrières die huisartsen aanhalen om dit onderwerp te bespreken zijn: schaamte van de patiënt, omdat de patiënt het een gevoelig onderwerp vindt, omdat de patiënten er zelf niet naar vragen, te weinig opleiding van de huisarts, te weinig tijd en te weinig doorverwijsmogelijkheden. De voornaamste oplossingen om de barrières aan te pakken zijn een betere samenwerking tussen huisartsen en andere gezondheidsmedewerkers (seksuologen etc.), meer opleiding, een betere kennis van doorverwijsmogelijkheden en een folder over seksuele problemen ter beschikking hebben.
Besluit. Seksuele problemen worden nog steeds te weinig besproken in de huisartsenpraktijk. Om deze problemen meer bespreekbaar te maken moet er meer opleiding voorzien worden, moet er een betere samenwerking zijn tussen huisartsen en andere gezondheidsmedewerkers (seksuologen etc.) en een moeten huisartsen voorzien worden van folders over seksuele problemen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.