ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe ervaart de Belgische huisarts de zorg voor patiënten met psychose?
Authors: De Lepeleire, Jan # ×
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
Host Document: Macht en Kracht. zorgrelaties in verandering pages:11-11
Conference: Macht en Kracht. zorgrelaties in verandering location:WIlrijk date:18-19 september 2012
Abstract: Huisartsen spelen een rol in de vroege detectie, diagnose en zorg voor patiënten met een psychose. Maar hoe ervaren ze deze processen en welke veranderingen zien zij als noodzakelijk?
De International Study on General Practitioners and Early Psychosis (IGPS) werd herhaald bij een groep van 237 Belgische huisartsen. Het aantal nieuwe gevallen van psychose was laag. Ze werkten samen met verscheidene specialistische diensten. De kennis van de Belgische huisarts was lager dan in de internationale studie. Anderzijds was de kennis positief gecorreleerd met het aantal patiënten die ze in behandeling hebben. Het hanteren van antipsychotica is een belangrijke leerpunt. Er waren weinig relevante verschillen tussen Vlaamse en Waalse huisartsen.
Daarnaast werd een focusgroep onderzoek rond deze problematiek in twee Vlaamse regio’s. Tweeëntwinig Vlaamse huisartsen participeerden in vier focusgroepen. Frequente items van discussie waren het eigen functioneren als huisarts, het diagnostisch proces en de samenwerking met de gespecialiseerde diensten. Om de zorg te verbeteren, zouden de huisartsen beter moeten ondersteund worden in hun diagnostisch proces, En verbetering, integratie en herdenking van de samenwerking met de sector van de geestelijke gezondheidszorg en psychiaters is noodzakelijk.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AC
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.