ITEM METADATA RECORD
Title: Uitstel van coördinatietermijn van de statuten en duidelijkheid inzake de hypothecaire publiciteit voor de notariële coördinatieakte: de eerste wijzigingen aan de vernieuwde Appartementswet zijn een feit. Hoeveel nog te gaan?
Authors: Lemmerling, Alexis # ×
Issue Date: 10-Dec-2011
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuwsbrief Notariaat issue:18-19 pages:9-12
ISSN: 1377-4387
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Instituut voor Goederenrecht
Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.