ITEM METADATA RECORD
Title: Formatieve lessen uit peilingsonderzoek: de toegevoegde waarde van mixture IRT-modellen
Other Titles: Formative lessons from national assessments: the added value of mixture IRT models
Authors: Van Nijlen, DaniĆ«l ×
Janssen, Rianne #
Issue Date: 2013
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:90 issue:1 pages:7-20
Abstract: Sinds 2002 worden in Vlaanderen peilingen georganiseerd die een cruciaal element vormen in de kwaliteitscontrole voor het Vlaamse onderwijs. Peilingsonderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd om summatief uitspraak te doen over het onderwijsniveau: hoeveel leerlingen bereiken op het einde van een onderwijsniveau de minimumdoelstellingen voor een bepaald domein? Beleidsmakers en het onderwijsveld willen echter ook meer formatieve lessen uit deze peilingsonderzoeken kunnen trekken. Welke specifieke thema's leveren problemen op voor bepaalde studenten en wie zijn deze studenten? In dit artikel wordt geïllustreerd hoe mixture IRT-modellen een belangrijke aanvulling kunnen vormen op de traditionele rapportering over peilingsonderzoek. Zij bieden de mogelijkheid op een inhoudelijk zinvolle manier subgroepen van leerlingen te onderscheiden en hieruit lessen te trekken over waar er zich specifieke problemen voordoen.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science