ITEM METADATA RECORD
Title: Racisme? Vergeet de omgevingsfactoren niet
Authors: Leman, Johan
Issue Date: 18-Oct-2012
Publisher: EOS magazine
Series Title: EOS magazine issue:okt pages:31
Abstract: Ons brein deelt mensen op in hokjes en angst voor vreemden leverde ons in de oertijd veel voordelen op. Tot zover de ‘harde’ wetenschappelijke verklaring voor racisme. Maar vergeet ook de omgevingsfactoren niet, zegt sociaal en cultureel antropoloog Johan Leman
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
opinie[1].pdf Published 101KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.