ITEM METADATA RECORD
Title: Handchirurgie: subspecialisme of superspecialisme
Authors: De Smet, Luc ×
Degreef, Ilse #
Issue Date: 2012
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Ortho-Rheumato vol:10 issue:3 pages:24-27
Abstract: Handletsels komen frequent voor en zijn vaak complex. De socio-economische belasting ervan is zeer groot en een belangrijk deel van de uitgaven voor sociale zekerheid wordt aan handletsels en hun gevolgen besteed. Ook het aantal klachten wegens beroepsfouten tegenover handletsels is niet gering. Daar staat lijnrecht tegenover dat de beoefening van handchirurgie geen specifieke wettelijke bekwaamheden vereist: iedereen kan de titel ‘handchirurg’ gebruiken. Er is geen specifieke opleiding voorzien. Dit in tegenstelling tot in veel ons omringende landen en de USA.
Het als een aparte specialiteit (h)erkennen is nog een utopie, maar het beschermen van de titel zou al een stap in de goede richting zijn en zou een respectvolle beloning zijn voor al diegenen die hebben geïnvesteerd in deze discipline.
ISSN: 1379-8928
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Biomechanics, -implants and Tissue Engineering (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.