ITEM METADATA RECORD
Title: Zeg het met beelden: Genuanceerd communiceren over dementie
Authors: Van Gorp, Baldwin # ×
Issue Date: Oct-2012
Series Title: Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie vol:24 issue:5 pages:2-5
Abstract: Hoe brengen de media de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie in beeld? En kan dit ook anders? Onderzoekers van de KU Leuven de dominante ‘frames’ in kaart die de media gebruiken om een beeld van Alzheimer en andere vormen van dementie te presenteren. Aan de hand van een concrete campagne wordt aangetoond hoe deze met enkele ingrepen een heel andere boodschap zou kunnen brengen, zonder per se aan impact te moeten inboeten.
ISSN: 0926-7182
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Institute for Media Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.