ITEM METADATA RECORD
Title: Effecten van zittenblijven in het basis- en secundair onderwijs in kaart gebracht: Een systematische literatuurstudie
Other Titles: Effectiveness of grade retention in primary and secondary education: A systematic review
Authors: Goos, Mieke ×
Belfi, Barbara
De Fraine, Bieke
Van Damme, Jan
Onghena, Patrick
Petry, Katja #
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:90 issue:5 pages:17-30
Abstract: Effecten van zittenblijven in het basis- en secundair onderwijs zijn al vaak onderzocht, en de laatste jaren meer en meer op verschillende uitkomstmaten, in verschillende landen, en op methodologisch solidere wijze dan ooit voorheen. Nochtans focusten de meest recente meta-analyses en reviews zich hoofdzakelijk op effecten van zittenblijven op de schoolse prestaties van zittenblijvers in de Verenigde Staten, op basis van studies met heel wat methodologische tekortkomingen, waardoor het lastig blijft om een duidelijk beeld te vormen van de effectiviteit van deze onderwijspraktijk. In deze bijdrage geven we daarom een gestructureerd overzicht van 37 recente studies naar effecten van zittenblijven op de schoolse prestaties, het psychosociaal functioneren, de verdere schoolloopbaan en de arbeidsmarktpositie van zittenblijvers en/of op de schoolse prestaties van hun klasgenoten. Het gaat daarbij om studies die zo adequaat mogelijk controleren voor verschillen tussen zittenblijvers en doorstromers wat betreft achtergrondkenmerken, en leerlingen gedurende minstens twee jaar volgen. In het algemeen tonen deze studies aan dat zittenblijven minder gunstig is voor zittenblijvers dan Vlaamse en Nederlandse leerkrachten en directies doorgaans denken, vooral wat betreft schoolse prestaties en schoolloopbaan op langere termijn. Implicaties voor de onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid en toekomstig onderzoek worden besproken.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Methodology of Educational Sciences
Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ped_st_5_2013_17-30-Goos.pdf Published 307KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science