ITEM METADATA RECORD
Title: Digitale didactiek. Wegwijzers voor de onderwijspraktijk
Authors: Sercu, Lies
Issue Date: 2012
Publisher: ACCO
Series Title: Praktijkgerichte literatuurstudies Onderwijsonderzoek
Abstract: Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek

Digitale didactiek. Wegwijzers voor de onderwijspraktijk wil de fundamentele reflectie in het onderwijsveld aanzwengelen over hoe goed ICT-ondersteund onderwijs er in, zeggen we, het jaar 2030 zou (moeten) kunnen uitzien. Het stelt 3 ruime thema’s centraal: de leerling en zijn digitale geletterdheid, het onderwijs en hoe dit met behulp van ICT de digitale geletterdheid van leerlingen kan aanscherpen en, tot slot, de leraar en de inhoudelijke, pedagogische, didactische en technologische bagage waarover hij zou moeten beschikken om eigentijds onderwijs te kunnen blijven inrichten.

Na het lezen van dit boekje zullen schooldirecties een beter zicht hebben op hoe ze samen met hun korps een leerlijn voor digitale geletterdheid kunnen uittekenen en implementeren in hun school. De denkkaders en talrijke praktijkvoorbeelden, tips en concretiseringen zullen leraren inspireren om hun onderwijs zo in te richten dat het middelbare schoolleerlingen optimaal ondersteunt bij het verwerven van digitale geletterdheid. Lerarenopleidingen krijgen in dit boek handzame kaders aangereikt die als basis kunnen dienen voor het uittekenen van een leerlijn die hun studenten vormt tot e-leraren.

De computer is niet meer weg te denken uit het leven van leerlingen. Het onderwijs moet daar nu passend op inspelen. Het boekje is een oproep tot samenwerking in (digitale) leergemeenschappen, over de grenzen van leeftijden, vakken, jaren, scholen, hardware en softwarepakketten heen. De digitale leerweg voor leerlingen optimaal uitstippelen vraagt doorgedreven teamwork, vanuit een visie op de vaardigheden, attitudes en kennis die jonge mensen morgen nodig zullen hebben.

LIES SERCU is professor in taalverwerving en taaldidactiek aan de KU Leuven (Faculteit Letteren). Tevens is ze voorzitter van de KU Leuven-stuurgroep Onderzoek en coördinator van de onderzoeksgroep Taal & Onderwijs.
ISBN: 9789033488085
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Language and Education, Leuven - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
digitale_didactiek_-_inhoud.pdfTable of contents Published 48KbAdobe PDFView/Open
digitale_didactiek_-_inkijkexemplaar.pdfInkijkexemplaar Published 3525KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.