ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe vaardig met ICT zijn eerstejaars aan de universiteit?
Authors: Verhoeven, Jef
De Wit, Kurt
Heerwegh, Dirk
Issue Date: 2012
Publisher: LannooCampus
Host Document: Mark Elchardus : cultuursociologie buiten de lijnen pages:211-229
Abstract: In dit hoofdstuk worden volgende vragen beantwoord met betrekking tot de nood aan digitale geletterdheid bij generatiestudenten:
1) Welk beeld hebben generatiestudenten van hun ICT-vaardigheden in het secundair onderwijs (2004) en aan de universiteit (in 2005 en in 2009) en is dit beeld veranderd doorheen de tijd?
2) Kan het Technology Acceptance Model (TAM) en positionele kenmerken van de studenten iets verklaren van de verschillen in ICT-vaardigheden bij generatiestudenten?
3) Kan TAM iets van de veranderingen in de ICT-vaardigheden doorheen de tijd verklaren?
ISBN: 978-94-014-0558-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Health Care and Chemistry Department - Geel Campus - TM K
Leuven Statistics Research Centre (LStat)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ICTElch3.pdf Published 642KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.