ITEM METADATA RECORD
Title: Bosecosysteemdiensten: wat bossen ons bieden
Authors: Vangansbeke, Pieter ×
Verheyen, Kris
Van Beek, Eric
Muys, Bart #
Issue Date: 2012
Publisher: Vereniging voor Bos in Vlaanderen
Series Title: Bosrevue vol:41 pages:11-16
Abstract: Onze hele samenleving is afhankelijk van de natuur op aarde.
Zo bieden ecosystemen ons onder andere voedsel en materiaal,
zuiveren ze ons drinkwater en de lucht die we inademen en
regelen ze ons klimaat. Toch staan vele ecosystemen op aarde
onder zware druk door menselijke verstoring. De gevolgen van
die verstoring kunnen dramatisch zijn voor de ecosystemen en dus ook voor de mens zelf die afhankelijk is van deze ecosystemen. Het concept ecosysteemdiensten maakt de waarde van natuur voor de mens zichtbaar en biedt zo extra argumenten voor een goed beheer en behoud van ecosystemen
en verzoening van ecologie met economie.
Bossen vervullen wereldwijd een brede waaier aan ecosysteemdiensten. In deze bijdrage worden de ecosysteemdiensten die onze Vlaamse bossen bieden belicht en
wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om het concept
ecosysteemdiensten te integreren in bosbeheer en -beleid. De
link met de praktijk wordt ten slotte geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden.
ISSN: 1378-5990
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Division Forest, Nature and Landscape Research
Department of Earth and Environmental Sciences
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
bosecosysteemdiensten wat bossen ons bieden.pdf Published 348KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.