ITEM METADATA RECORD
Title: Actuele tendenzen aanneming. Tussen eenheid en verscheidenheid
Authors: Verbeke, Alain Laurent ×
Brulez, Pieter #
Issue Date: 2012
Publisher: die Keure
Host Document: Bijzondere overeenkomsten. pages:1-46
Series Title: Themis Cahier 67
Conference: Themis Bijzondere overeenkomsten location:Leuven
Abstract: Achter de generieke term van aanneming gaat een grote verscheidenheid aan overeenkomsten schuil (overeenkomsten met vrije beroepers, vastgoedmakelaars, kledingontwerpers). Het Belgische recht beoogt vaak een sectoriële reglementering voor elk van die overeenkomsten afzonderlijk. Het Europese recht past daarentegen grosso modo op alle dienstenovereenkomsten dezelfde regels toe. en hanteert andere onderscheiden zoals B2B en B2C contracten. We belichten deze onderbelichte invloed van het Europees recht op het Belgische aannemingsrecht.
ISBN: 978-90-4861-266-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous
Institute for Contract Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
aanneming eenheid verscheidenheid.pdf Published 2365KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.