ITEM METADATA RECORD
Title: Beleidsondersteunende Informatie
Authors: Stuer, Ivan
Tubbax, Hans
Issue Date: 15-Sep-2012
Publisher: V-ICT-OR
Abstract: Van het overheidsbeleid wordt verwacht dat het steunt op objectieve en geactualiseerde gegevens. Burgers verlangen terecht dat de overheid proactief optreedt en dat het beleid anticipeert op nieuwe trends.

Lokale besturen beschikken over ontzettend veel informatie over de werking en dienstverlening naar hun klanten (burgers, bedrijven en verenigingen). Maar deze data is verspreid over de organisatie en vaak verouderd. Hogere overheden beschikken eveneens over authentieke gegevensbronnen met waardevolle informatie over burgers en bedrijven.

In kader van dit project wensen we een piloot te ontwikkelen die gericht is op het verzamelen en analyseren van gestructureerde informatie die beschikbaar is in de mid-office toepassingen, teneinde beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Presentatie_ShopIT2012.pdfPresentatie Project Published 1914KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.