ITEM METADATA RECORD
Title: Devolutieve en schorsende werking van het hoger beroep ... herbekeken
Authors: Allemeersch, Benoit
Van Orshoven, Paul
Issue Date: 2012
Publisher: die Keure
Series Title: Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht vol:10
Host Document: Het hoger beroep opnieuw bekeken / Repenser l'appel pages:173-185
Conference: Het hoger beroep opnieuw bekeken / Repenser l'appel location:Ghent date:5 May 2011
ISBN: 978 90 4861 334 2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.