ITEM METADATA RECORD
Title: Niet-concurrentiebedingen: van de verbintenisrechtelijke regen in de zakenrechtelijke drop?
Authors: Andries, Ken
Issue Date: 2011
Publisher: Kluwer
Series Title: Beginselen van Belgisch Privaatrecht vol:13
Host Document: Handels- en economisch recht. 1 : Ondernemingsrecht. pages:1777-1807
ISBN: 978-90-4653-530-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Centre for Methodology of Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.