ITEM METADATA RECORD
Title: Videoconsultaties: van VHS tot Videolab
Authors: Schoenmakers, Birgitte # ×
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:41 issue:3 pages:177-180
Abstract: Het trainen van communicatieve vaardigheden is een essentieel
onderdeel van elke artsenopleiding. Het vervolmaken en beheersen
van deze vaardigheden vereist behalve inzicht in de theoretische
kaders ook een training in de dagelijkse praktijk. Training,
terugkoppeling en remediëring zijn hier onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Voor deze doeleinden raakt het gebruik van beeldmateriaal
meer een meer ingeburgerd in de stagepraktijk.
In deze ‘narrative review’ wordt op basis van de literatuur en de
jarenlange ervaring van de trainers in de Universitaire Groepspraktijk
Leuven dieper ingegaan op het gebruik van video-opnames
tijdens de consultaties.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
h41_04_08_videoconsultaties.pdf Published 104KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.