ITEM METADATA RECORD
Title: DOE HET, ELKE DAG, ZELF
Authors: Huybrechts, Liesbeth
Issue Date: 2008
Publisher: Lannoo Campus
Host Document: Cross-over. Kunst, media en technologie in Vlaanderen edition:1 pages:63-73
Article number: 3
Abstract: In het dagelijkse leven realiseren we ons niet altijd dat de grenzen tussen de fysieke en de virtuele werelden alsmaar vager, zelfs onzichtbaar worden. We beseffen wel dat een chatsessie via een computernetwerk verloopt en dus met technologie te maken heeft, maar dat ook onze stad, onze huiskamer of ons voedsel afhankelijk zijn van de technologie, is minder vanzelfsprekend. Ontwikkelaars doen dan ook hun best om de alom aanwezige technologie (vaak aangeduid met de term ubiquitous computing) zo intuitief mogelijk te maken waardoor we af en toe vergeten dat ze er is. Die technologie die actief is onder de zichtbare oppervlakte, kan ervoor zorgen dat we ons 'laten leven' in plaats van zelf te 'leven' en de technologie te 'beleven'. Sommige kunstenaars maken ons opnieuw bewust van die aanwezigheid. Ze spelen een belangrijke rol in het blootleggen van de sociale en culturele impact van die technologie (Kluitenberg, 2006) en helpen ons om op een meer persoonlijke en duurzame manier op onze omgeving te reageren. Louis De Cordier en Sarah Pillen of Anouk De Clercq bijvoorbeeld, tonen via subtiele ingrepen aan wat die vervlechting van de virtuele en de fysieke werelden voor ons leven kan betekenen. Sommige kunstenaars(collectieven), zoals OKNO en FoAM, gaan een stap verder en begeleiden mensen bij hun omgang met de technologie en de media. Ze onderzoeken de technologische netwerken om te zien waar ze kunnen ingrijpen. Zo kunnen ze alternatieve 'netwerkecologieen' installeren. Deze activiteiten worden veelal aangeduid met de term Do It Yourself (DIY). Zij tonen aan waar technologie in onze omgeving een rol speelt, hoe we die kennis in ons voordeel kunnen gebruiken en ook hoe we onze eigen omgeving creatief vorm kunnen geven. Creativiteit is dus niet enkel voorbehouden voor de kunstenaars. Creativiteit situeert zich overal in ons dagelijkse leven. Het helpt om bewuster onze plaats in de wereld in te nemen. Dat kan gaan over het decoreren van onze huiskamer of ons persoonlijk traject door de stad (Certeau, 1988). In wat volgt bekijken we hoe kunstenaars het fenomeen van de ubiquitous computing aankaarten en hoe ze als antwoord daarop netwerkecologieen en DIY-culturen tot stand brengen.
ISBN: 978-90-209-7850-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Literary Theory and Cultural Studies, Leuven
Audiovisuele kunsten LUCA-Fac.Kunsten

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.