ITEM METADATA RECORD
Title: De sociale inschakelingseconomie als springplank naar duurzame uitstroom? Een analyse van de uit- en doorstroom vanuit de invoegmaatregel, werkervaring (WEP+) en de sociale werkplaatsen
Authors: Jacobs, Laura ×
Heylen, Vicky
Gijselinckx, Caroline #
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:22 issue:3 pages:75-80
Abstract: Het Vlaamse beleid legt de laatste jaren steeds meer de nadruk op doorstroom vanuit de sociale inschakelingseconomie naar de reguliere arbeidsmarkt. Het Vlaamse beleid legt de laatste jaren steeds meer de nadruk op doorstroom vanuit de sociale inschakelingseconomie naar de reguliere arbeidsmarkt. Bepaalde maatregelen zoals invoeg en werkervaring (WEP+) hebben doorstroom ook als expliciete doelstelling. In dit artikel gaan we na in welke mate doorstroom gerealiseerd wordt voor doelgroepwerknemers uit de invoeg- en de WEP+-maatregelen, alsook uit de sociale werkplaatsen.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)
Research Group Education and Labour Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
overwerk_2012_3_10.pdf Published 171KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.