ITEM METADATA RECORD
Title: Rapport 4: Arbeidstrajectbegeleider en de begeleiding van de MMPP-doelgroep: randvoorwaarden voor goede begeleiding, kennis en attitude
Authors: Knaeps, Jeroen
DeSmet, Ann
Van Audenhove, Chantal
Issue Date: 2012
Publisher: LUCAS KU Leuven
Abstract: Het doel van deze nota is dieper in te gaan op de barrières en randvoorwaarden die in de kwalitatieve
interviews verzameld werden. Dit wordt gedaan aan de hand van een breed uitgestuurde vragenlijst.
De volgende onderzoeksvragen worden vervolgens beantwoord:
In welke mate focussen arbeidstrajectbegeleiders op regulier werk?
Welke voorwaarden zijn volgens begeleiders bepalend voor een succesvolle begeleiding? Welke
van deze voorwaarden zijn momenteel gerealiseerd in Vlaanderen?
Wat is de kennis van IPS als een evidence-based model?
Zijn evidence-based principes op korte termijn implementeerbaar in Vlaanderen?
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.