ITEM METADATA RECORD
Title: Nota 3: Ernstige psychiatrische aandoeningen en regulier betaald werk: effectieve principes in de Vlaamse praktijk
Authors: Knaeps, Jeroen
DeSmet, Ann
Van Audenhove, Chantal
Issue Date: 2011
Publisher: LUCAS KU Leuven
Abstract: Het doel van het onderzoek is om op basis van wetenschappelijke en lokale kennis een effectieve benadering te beschrijven in het toeleiden naar regulier betaald werk van de MMPP-doelgroep. Deze fase gaat na in welke mate momenteel evidence-based principes in de Vlaamse arbeidrehabilitatie toegepast worden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.