ITEM METADATA RECORD
Title: Rapport 2: Ernstige psychiatrische aandoeningen en regulier betaald werk: Perceptie van begeleiders
Authors: Knaeps, Jeroen
DeSmet, Ann
Van Audenhove, Chantal
Issue Date: Mar-2011
Publisher: LUCAS KU Leuven
Abstract: Het doel van het onderzoek is een effectieve benadering te beschrijven in het toeleiden naar regulier betaald werk voor de MMPP-doelgroep op basis van wetenschappelijke en lokale kennis. In deze fase willen we onderzoeken welke factoren volgens begeleiders bepalend zijn voor een succesvolle begeleiding.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.