ITEM METADATA RECORD
Title: Meer werknemers met minder werk. Belgische recepten als antwoord op de crisis
Other Titles: Dynam Working paper 2012/2
Authors: Geurts, Karen
Issue Date: 2012
Publisher: DynaM / HIVA-KU Leuven
Abstract: Deze working paper belicht drie aspecten van de dynamiek op de arbeidsmarkt in de periode van crisis en herstel 2008-2010: ten eerste de ‘externe’ aanpassing van het arbeidsvolume door de creatie en destructie van jobs; dit zorgde voor een versnelde verschuiving van voltijdse industriële banen naar deeltijdse jobs in de private en publieke diensten; ten tweede het toenemend belang van uitzendarbeid als instrument om in te spelen op een stijging of daling van de productie; en ten derde de sterke aanpassing van het ‘interne’ ar¬beidsvolume door het gebruik van stelsels van arbeidsduurvermindering. Hoewel als tijdelijke maatregelen bedoeld, werden de arbeidstijden na de crisis slechts traag en gedeeltelijk hersteld. De cumulatie van deze evoluties leidde tot een forse daling van het totale arbeidsvolume met 38 000 voltijdse equivalenten in de periode 2008-2010.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DynaM_WP_2012-2_NL_definitief.pdf Published 408KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.